PŁOCKA FUNDACJA ZDROWIA DZIECI 

Płocka Fundacja Zdrowia Dzieci została powołana Uchwałą Nr 500/L/93 Rady Miasta Płocka z dnia 14 grudnia 1993r. Z dniem 11 lipca 1994r. została wpisana do Rejestru Fundacji w XVI Wydziale Gospodarczym Rejestrowym Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem 4281.

Płocka Fundacja Zdrowia Dzieci jest organizacją non profit – nie mamy możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Dochodami Fundacji są środki finansowe pozyskiwane z  Budżetu Miasta Płocka oraz od sponsorów.

Cele statutowe Fundacji to:
1.gromadzenie środków rzeczowych i finansowych na rzecz leczenia dzieci i młodzieży, a w szczególności finansowania :
- medycznych zabiegów operacyjnych,
- wyjazdów do ośrodków medycznych dokonujących zabiegów znajdujących się poza terenem Gminy Płock, a także za granicami kraju,
- badań medycznych,
- zakupu leków,
- zakupu sprzętu,
- leczenia uzdrowiskowego,
- rehabilitacji,
- protetyki.
2.Dofinansowania instytucji realizujących zadania określone w pkt 1.
3.Inicjowania działań profilaktycznych i udziału w ich finansowaniu.
4.propagowania idei Fundacji w kraju i za granicą.

Działalność statutową Fundacja rozpoczęła w 1995r. Od tego czasu udziela pomocy niepełnosprawnym i chorym dzieciom z terenu miasta Płocka. Z roku na rok przybywa dzieci korzystających z pomocy Fundacji – od początku istnienia Fundacji do tej pory z pomocy skorzystało 250 dzieci. 


Organami Fundacji - zgodnie ze Statutem - są : Rada i Zarząd.


W skład V kadencji Rady Fundacji wchodzą:
Marzenna Kalaszczyńska – Kikiewicz – Przewodnicząca
Piotr Kubera – Wiceprzewodniczący
Zbigniew Nowak – Sekretarz
Tomasz Korga – Członek

W skład Zarządu Fundacji, działającego w niezmienionym składzie od 1996r., wchodzą:
Sabina Kańtoch – Prezes
Teresa Kałużyńska -  Wiceprezes
Teresa Bakłażec – Członek.

Numer konta Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci:
Bank PEKAO S.A. II o/Płock 65124017211111000007258004

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 01 grudnia 2021, godzina 22:34)
  • Osoba publikująca: Płocka Fundacja Zdrowia Dzieci
  • Nadzór nad treścią: Płocka Fundacja Zdrowia Dzieci
  • Ilość wyświetleń: 2 698 775
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji